Turistmässan 2022

Destinationer

no image

Susanne Andersson fortsätter som permanent VD för Visit Sweden

Publicerat den 21 januari, 2022 | av: Turismnytt i Sverige AB

Från den första februari 2022 är Susanne Andersson, 47, från Östersund permanent VD för det helstatligt ägda marknadsföringsbolaget Visit Sweden.

Under styrelsens rekryteringstid av en permanent VD till Visit Sweden, från februari år 2021, har Susanne verkat som bolagets tillförordnade VD.

– Visit Sweden har en viktig, nationell roll med ansvar att lyfta fram Sveriges allra mest lockande fördelar i en allt hårdare konkurrens om framtidens hållbart medvetna turister, säger Visit Swedens styrelseordförande Karin Johansson.

– Rekryteringen av ny VD till Visit Sweden har gjorts med stor omsorg och respekt för de behov och utmaningar som marknadsföring av Sverige och svenska besöksnäringen står inför. Vi har därför varit ytterst noggranna i vårt arbete med att hitta den mest lämpade personen att leda Visit Sweden framåt och vi är oerhört glada att Susanne tackat ja till rollen som bolagets permanenta VD, avslutar Karin Johansson.

Sammanlagt har över 200 ytterst väl meriterade personer sökt den utlysta tjänsten som VD för Visit Sweden. Rekryteringsarbetet har genomförts av det externa företaget Randstad.

Aktiebolaget Visit Sweden är varken en myndighet eller en offentlig förvaltning – men verkar ändå inom den politiska sfären, genom det helstatliga ägarskapet.

Därför har gedigna och orädda ledaregenskaper, politisk kunnighet och besöksnäringskännedom varit några bärande faktorer i rekryteringsprocessen, liksom framträdande egenskaper för produktiv samverkan och förmåga att skapa hållbara resultat.

Kort om Susanne Andersson

Susanne Andersson klev i februari 2021 in som tillförordnad VD för Visit Sweden, under rekryteringstiden av en ny, permanent VD. Vid tiden satt Susanne som vice ordförande i Visit Swedens styrelse och var även ordförande för organisationen Svensk Turism.

Susanne har arbetet hela livet inom service- och besöksnäringen som en mycket uppskattad och prisbelönt entreprenör.

Sedan många år har Susanne även varit involverad i en rad nationella näringslivs- arbetsgivar- och besöksnäringsorganisationer.

Susanne är av naturen en person, som genom en stor portion positiv energi, har förmågan att länka samman människor, skapa positiva samverkansklimat för gemensamma mål.

Susanne och hennes familj bor strax utanför Östersund, i en villa vid Storsjöns strand. De spenderar gärna ledig tid i fritidshuset i Vemdalen eller ute i jaktmarkerna tillsammans med familjens hund Silver.

Mer om Susannes yrkesliv finns på LinkedIn

Mer om Visit Sweden på Turismnytt

Inlägget Susanne Andersson fortsätter som permanent VD för Visit Sweden dök först upp på Turismnytt.


Buss-flyg-rederi-tåg-mc

no image

Vinnarförslaget i utvecklingen av Stockholms centralstationsområde

Publicerat den | av: Turismnytt i Sverige AB

Den 18 januari presenterades det vinnande förslaget till utvecklingen av Centralstaden i Stockholm. Framtaget av Foster + Partners, Marge Arkitekter, Land Arkitektur, Thornton Tomasetti, Ramboll, Wenanders och TAM Group.

Projektet, som innebär en överdäckning av spårområdet och en fördubblad resenärskapacitet på Sveriges mest centrala plats, tar nu ett viktigt steg mot kommande plansamråd planerat till 2023.

Stockholms centralstationsområde har stora behov av upprustning, både för att klara ett ökat resande och för att skapa en bättre resenärsmiljö. Trafikverket är positiva till att vara med i denna utvecklingStockholms central är landets viktigaste knutpunkt och utgör grunden för såväl regionens kommunikationer som för hela Sveriges järnvägsnät.” Säger Helena Sundberg, regional direktör, Trafikverket.

Möter behovet av en utvecklad infrastruktur

Jernhusen har under 2021 lett ett parallellt arkitektuppdrag för utvecklingen av Stockholms centralstationsområde i nära samverkan med Stockholms stad och Trafikverket. Projektet Centralstaden innebär en kombinerad infrastruktur- och stadsutvecklingssatsning. Platsen är Sveriges mest centrala plats, över 230 000 resenärer passerar dagligen.

Foster + Partners och Marge Arkitekters vinnande förslag för framtida Stockholms Centralstation och stationsområde presenterades på tisdagsmorgonen vid en pressvisning på Scandic Continental i Stockholms city.

Genom att utveckla hela centralstationsområdet möter vi behovet av en utvecklad infrastruktur vid Sveriges största mobilitetsnav och mest centrala plats.” Säger Daniel Markström, regionchef projektutveckling Stockholm på Jernhusen.

Centralstationen behöver växa och utvecklas

Sveriges tågresande står inför en stor prövning där Trafikverkets prognoser visar på branta ökningar av tågresande inom en överskådlig framtid. Tågresandet kommer att ha ökat med mer än 50 procent till 2045. Redan innan 2030 är det fullt på spåren under rusningstimmarna.

Dagens centralstation och spårområde räcker inte till framtidens behov. Plattformarna är exempelvis för korta för längre tåg. Stockholm riskerar att bli en flaskhals för hela landets tågtrafik om inte en utveckling av området sker.

Jernhusens uppdrag är att utveckla trygga, hållbara miljöer över hela landet som gör det kollektiva och hållbara resandet mer attraktivt. För att Stockholms central ska förbli en sådan plats, och för att vi ska kunna möta den kraftiga ökningen av Sveriges tågresande, behöver centralstationsområdet växa.” Säger Kerstin Gillsbro, VD för Jernhusen.

Vinnarförslaget i utvecklingen av Stockholms centralstationsområde

Skapar levande stadsrum där människor kan mötas

Londonbaserade huvudarkitekterna Foster + Partners tillsammans med svenska Marge Arkitekter tror att de blandade erfarenheterna i teamet har utgjort en av de viktigaste framgångsfaktorerna i arbetet.

Det här är ett historiskt uppdrag. Vi är oerhört hedrade över förtroendet att få arbeta vidare med vårt förslag. Stockholm är en unik stad med historiska stadssilhuetter, och vi tror att vårt förslag kan skapa en meningsfull sammankoppling mellan staden och centralstationsområdet, samtidigt som det skapar levande, gröna stadsrum där människor kan mötas och ett centralt fokus för hållbart resande i hjärtat av Stockholm.” Säger Angus Campbell, arkitekt på Foster + Partners.

Pye Aurell Ehrström från Marge Arkitekter fyller i:

Det är fantastiskt att få vara med att utveckla Centralstationen och återskapa dess dignitet i stadsrummet. Samtidigt som vi adderar mer stadsliv genom nya blandade kvarter som knyter an till platsen, järnvägen och till Stockholm.

Ett viktigt steg mot plansamrådet planerat till 2023

Utvecklingsarbetet som pågått sedan 2017 har drivits i nära samverkan med Stockholms stad och Trafikverket. Det utvalda förslaget arbetas vidare som en del av detaljplanearbetet och markerar ett viktigt steg mot det kommande plansamråd, planerat till 2023.

Utvecklingen av Centralstationen stärker hela regionens attraktionskraft och öppnar upp för tillskapandet av tiotusentals jobb. Förslaget ger också en unik möjlighet att läka ett sår mitt i Stockholms hjärta genom nya attraktiva gaturum och återskapandet av flöden i stadsnätet från gamla Klara. Det betyder mycket för Stockholm. Vi ser nu fram emot att följa processen mot plansamråd.” Säger Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarråd, Stockholms stad.

Inlägget Vinnarförslaget i utvecklingen av Stockholms centralstationsområde dök först upp på Turismnytt.


Aktivitetsbolag

no image

Entreprenör sökes: Utveckla uteliv i fantastiska Snogeholm

Publicerat den | av: Turismnytt i Sverige AB

Stugor, fiske och båtar i djup bokskog, glittrande sjöar och öppna fälader. Nu söker Stiftelsen Skånska Landskap en turisminriktad entreprenör som vill få friluftslivet att växa i Snogeholm strövområde.

Entreprenör sökes: Utveckla uteliv i fantastiska Snogeholm

Bästa sättet att njuta av sjön? I en kanot, förstås!

I Snogeholm strövområde finns sju stugor och gårdar som hyrs ut till besökare som vill njuta av fantastisk vandring, fiske, hyra båtar och campa. Fler än tio olika vandringsstigar samt en ridled finns i strövområdet där du kan uppleva ett rikt djurliv av dovhjort, kronhjort och vildsvin, men även mäktiga rovfåglar som havs- och kungsörn.

Entreprenör sökes: Utveckla uteliv i fantastiska Snogeholm

Stugan Jocksborg med 6 bäddar ligger på en skogsäng mitt i Snogeholm strövområde

Hela strövområdet och fastigheten ägs av OD Krooks Donation i Malmöhus län som nu erbjuder turismintresserade entreprenörer att lämna intresseanmälan för att långtidshyra hus och anläggningar i syfte att hyra ut dem till turister och besökare. Hela strövområdet förvaltas av Stiftelsen Skånska Landskap medan driften sköts av en upphandlad strövområdesentreprenör.

Entreprenör sökes: Utveckla uteliv i fantastiska Snogeholm

Ett stenkast från Snogeholmssjöns strand ligger Fiskestugan med plats för 4 personer

Utöver husen finns två campingar; en husvagns/husbilscamping och en tältplats. Det finns också möjlighet för besökare att köpa fiskekort i Snogeholmssjön samt att hyra båtar och kanoter. Sedan april 2020 har stugor, fiske och övriga anläggningar arrenderats av en extern hyresentreprenör, Snogeholms Fritid AB, som av personliga skäl sagt upp avtalet.

Inom området finns även ett café. Cafébyggnaden ägs av Stiftelsen OD Krooks Donation i M-län medan lokalerna hyrs ut till de som driver caféet. I syfte att gemensamt utveckla strövområdet till besökarnas och alla aktörers nytta, förväntas den entreprenör som hyr husen att samverka med Stiftelsen Skånska Landskap, strövområdesentreprenören samt med de som driver caféverksamheten.

Läs mer här

Den översta bilden visar den populära båtuthyrningen i strövområdet

Inlägget Entreprenör sökes: Utveckla uteliv i fantastiska Snogeholm dök först upp på Turismnytt.


Nyheter

no image

Katherine Hauptman blir chef för Sveriges museum om Förintelsen

Publicerat den | av: Turismnytt i Sverige AB

Katherine Hauptman utses till chef för Sveriges museum om Förintelsen. I uppdraget ingår att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen. De första aktiviteterna blir digitala och kommer lanseras redan i juni.

Museichefen har en mycket viktig roll i etablering av det nya museet. Med Katherine Hauptman får museet en gedigen och utvecklingsorienterad ledare med stor erfarenhet av att arbeta med frågor om Förintelsens historia.” Säger Magnus Hagberg, överintendent för Statens historiska museer.

En kunskapsnod för hela landet

En viktig utgångspunkt för det nya museet är överlevande från Förintelsen med anknytning till Sverige och deras livsberättelser, liksom deras efterlevandes erfarenheter. Museet ska även diskutera Förintelsens betydelse i dag och påverkan på samhället.

Målsättningen är att bli en kunskapsnod för hela landet och verka i ett internationellt sammanhang. Museet kommer inledningsvis att satsa på digitala erbjudanden till sommaren och uppbyggandet av museiverksamheten kommer pågå under flera år. Det fysiska museet ska ligga i Stockholm, men var är ännu inte bestämt.

Sveriges museum om Förintelsen har en unik möjlighet att belysa historiska sammanhang kring Förintelsen, uppmärksamma de överlevandes erfarenheter och involvera många människor runt om i landet och internationellt. Det här museet kan bidra till hur människor möter varandra, öka förståelsen för olikheter och slå vakt om människovärdet.” Säger Katherine Hauptman, tillträdande chef för Sveriges museum om Förintelsen.

Har arbetat med utställningar gällande Förintelsen

Katherine Hauptman har sedan 2018 varit chef för Historiska museet i Stockholm. Där har hon lett arbetet med utställningen Speaking Memories – Förintelsens sista vittnen och andra samverkansprojekt för att bredda engagemanget i Förintelsen.

Hon har doktorerat i arkeologi och har en gedigen kunskap inom Statens historiska museers samlings- och forskningsområden. Katherine Hauptman har också deltagit i statliga utredningar och regeringsuppdrag, samt haft internationella förtroendeuppdrag, bland annat som ordförande för Svenska ICOM (International Council of Museums).

Jag har stort förtroende för att Katherine Hauptman kommer att leda museet i samarbete och dialog med olika viktiga intressenter. Goda kontakter och samskapande är avgörande i uppbyggnaden av detta mycket angelägna museum.” Avslutar Magnus Hagberg.

Katherine Hauptman tillträder den nya tjänsten den 1 februari.

Inlägget Katherine Hauptman blir chef för Sveriges museum om Förintelsen dök först upp på Turismnytt.


Destinationer

no image

Nöjesparker söker nu 3 400 medarbetare inför sommaren

Publicerat den | av: Turismnytt i Sverige AB

Nu har Parks and Resorts inlett den årliga rekryteringen av nya medarbetare inför sommarens säsong på Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland.

Drygt 3 400 personer behöver anställas och det finns ett särskilt stort behov av nya medarbetare till restauranger och matkiosker. Tjänsterna går att söka redan nu på www.magisksommar.se

Fokuserar på en bred mångfald

Nu inleds den årliga rekryteringen av säsongspersonal för Gröna Lund, Kolmården, Skara Sommarland och Furuvik. 3 400 medarbetare behöver totalt anställas i parkerna. Man söker allt från karusellförare, tekniker, ekonomer och sockervaddssnurrare till djurvårdare, badvärdar, spöken och kockar.

“Just nu pågår förberedelserna för fullt med att göra våra parker redo inför premiärerna. Det är därför med stor glädje som vi nu också inleder rekryteringen av 3 400 nya medarbetare! Vi söker alltifrån attraktionsförare och djurvårdare till restaurangpersonal och tekniker. Som vanligt fokuserar vi på en bred mångfald och man behöver oftast inte ha vare sig utbildning eller erfarenhet tidigare, då vi utbildar all vår personal i både service, värdskap och funktion i vår egen Parks and Resorts Academy.” Säger Ida Troive, HR-chef på Parks and Resorts.

Rekrytering och utbildning kommer att genomföras enligt rådande restriktioner och rekommendationer. Alla parker är förberedda på att öppna på ett omsorgsfullt sätt enligt rådande föreskrifter och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Fakta om Parks and Resorts rekrytering 2022

Varje år får Parks and Resorts in nära 30 000 ansökningar till sina fyra parker. För majoriteten av tjänsterna sker den första delen i ansökningsprocessen via ett webbaserat servicetest, där den som får högst poäng också blir kallad till intervju. På så vis blir det ett opartiskt urval av kandidater som kallas till intervju.

Servicetestet är en del av Parks and Resorts mångfaldsarbete där man jobbar efter devisen ”en park för alla”, både vad gäller gäster och medarbetare.

GRÖNA LUND
Antal som ska anställas: 1 500.
I år har vi ett särskilt behov av medarbetare till tjänster inom restaurang och parkfood, bland annat kockar, serveringspersonal, bartenders, souschefer och hovmästare.

KOLMÅRDEN
Antal som ska anställas: 850.
I år har vi ett särskilt behov av medarbetare till tjänster inom restaurang och parkfood, visningsvärdar till djurverksamheten, showvärdar till Bamses Värld samt medarbetare till hotellverksamheten.

SKARA SOMMARLAND
Antal som ska anställas: 500
I år har vi ett särskilt behov av attraktionsvärdar som kör och hanterar våra olika karuseller, berg- och dalbanor och vattenattraktioner.

FURUVIK
Antal som ska anställas: 550
I år har vi ett särskilt behov av kockar samt attraktionstekniker.

Inlägget Nöjesparker söker nu 3 400 medarbetare inför sommaren dök först upp på Turismnytt.


Destinationer

no image

Nu har Placebrander släppt trendrapporten för 2022

Publicerat den | av: Turismnytt i Sverige AB

Placebrander trendspanar kontinuerligt för att hålla sig och sitt community uppdaterade på vad som händer inom branschen. Varje år släpps en ny trendrapport som kan användas som ett verktyg för att förstå omvärlden och skapa satsningar och kommunikation som ligger rätt i tiden och får en plats att sticka ut. Nu finns trendrapporten för 2022 att ladda ned och den fokuserar på fyra stora trender som kombineras med goda exempel och tankar från personer på olika platser i branschen. 

“Att arbeta med platsattraktion 2022 är att se helheten och få saker att hänga ihop”

Årets stora trender är den holistiska platsutvecklingen, den närande resenären, meningsfulla och experimentella platser. Bland goda exempel hittar vi distansarbeten, samarbeten mellan aktörer och relevanta nyord att inspireras av. I rapporten medverkar Mia Landin som är VD på Visit Värmland, Ida Ahlner, Oskar Norelius som är partner på White Arkitekter och Simon Anholt, grundare av The Good Country Index. Teamet på Placebrander står för spaningarna och det som genomsyrar årets trender är att det är hög tid att platsutveckla för en bättre värld om man vill attrahera människor till en plats.

Trendrapporten finns att ladda ned här

Läs mer om Placebrander på Turismnytt

Inlägget Nu har Placebrander släppt trendrapporten för 2022 dök först upp på Turismnytt.


no image

Tillväxtverket nekar stöd till vintersatsning i Skuleberget

Publicerat den | av: Kramfors kommun

Kramfors kommun ansökte under hösten om projektmedel från Tillväxtverket för att utveckla Skuleberget och Höga Kusten till en året-runt-destination. Ansökan gällde bland annat investering i en snöanläggning för att utveckla vintersäsongen med olika vinteraktiviteter. Nu säger Tillväxtverket nej till ansökan.


no image

Pater Noster utses till världens bästa hotellkoncept

Publicerat den 20 januari, 2022 | av: Stylt-Trampoli AB

Pater Noster utanför Marstrand utses till världens bästa hotellkoncept. I konkurrens med lyxhotell från hela världen, vinner den 154 år gamla vindpinade fyrmästarbostaden guld i prestigefyllda AHEAD Global Awards.


Back to Top ↑

  • Annonser

  • Arkiv