Om Turistnyheter

Vill du lägga upp en nyhet på Turistnyheter?

För att lägga in information på Turistnyheter.se, så måste Du först ha ett konto hos Turistkanalen. Läs mer om detta här.

När Du erhållit Ditt konto med inloggningsuppgifter, så kan Du logga in i en kontrollpanel där Du sedan lägger in evenemangstips och turistnyheter. Evenemangstipsen visas på Turistkanalen.se och nyheterna på Turistnyheter.se.

Missa inte möjligheten att kungöra nyheter från Ditt företag till turisten!